Saki1 Saki2 Saki3

Saki

Status: Foster Program
Sex: Female
Housetrained: Unknown
Declawed: No
Age: 11 month(s)
Domestic Shorthair / Mix
Sponsor This Animal